top of page

DTP  | Desktop publishing

Priprema za štampu

CTP

Vrste štampe

UNOS TEKSTA

Nudimo Vam unos teksta u nekom od tekst procesora (Microsoft word…) sa svih vrsta pisanih ili kucanih materijala (rukopisi, knjige, novine, časopisi, itd.).

MONTAŽA

Prenos vašeg dizajna na papir ima više faza. Jedna od najbitnijih je montaža i razvijanje ploča za ofset štampu. Montaža iziskuje preciznost i projektovanje cijelog posla. 

Za ovaj proces vam treba iskustvo i poznavanje kompletnog procesa. Naši operateri su obučeni da vam isprojektuju kompletan posao shodno vašim mašinama i uz pomoć softvera izmontiraju sve fajlove u vrlo kratkom roku.

DIGITALNA ŠTAMPA

Savremena digitalna štampa omogućava da za svega nekoliko sati dobijete kataloge, brošure, prospekte, flajere, vizit karte, pozivnice… Dugi niz godina Studio Mouse je lider na području digitalne /crnobijele i kolor/ štampe i finalne dorade štampanog materijala (rezanje na format, povezivanje, lijepljenje korica itd).

Unos i prelom texta
Komori offsetna masina
KONTROLA I SREĐIVANJE
Često se u eksportu fajlova dešavaju greške, bilo da se fajl ne kovertuje kako treba ili da sistemi boja nijesu u skladu. Tokom dugogodišnjeg iskustva smo napravili skripte koje ne samo da provjeravaju vaše fajlove nego ih, ukoliko je to moguće, i ispravljaju.

PRELOM TEKSTA

Oblikujemo i prilagođavamo tekst tako da u štampanom obliku postigne željeni efekat. Koristimo isključivo ADOBE CS pakete.

Usluge---Dizajn-3.1---Porto-Novosti-list

KOREKTURA I REDAKTURA

Uz pomoć tima lektora i korektora omogućavamo Vam da na pravilan i jasan način formulišete sve Vaše tekstove.

OSVJETLJAVANJE I RAZVIJANJE PLOČA

Osvjetljavanje i razvijanje ploča radimo kompjuterski koristeći CTP (kompjuter to plate) Kodak sa QUANTUM Glavom formata B1. Naš RIP (softverska podrška mašine za razvijanje ploča) ima i licence za linijature do 240 dpi kao i stacato raster do 15mic.

Osvetljavanje CTP-om graficke ploce

OFSETNA ŠTAMPA

Offsetna štampa je idealna za štampanje velikih serija uz najbolji odnos cijene i kvaliteta. Posjedujemo sve neophodne mašine za izradu efektnog i kvalitetnog proizvoda. Znanje, iskustvo i entuzijazam naših ljudi omogućiće da se vaš proizvod uradi kvalitetno u najkraćem mogućem roku i dostavi na vašu adresu!

Pro-L4130-Pro-L4160---504_tcm100-19207.j

ŠTAMPA VELIKIH FORMATA

Nudimo uslugu povoljne štampe velikih formata, bilborda, panoa, banera, rollup-ova... Koristimo mašine posljednje generacije koje garantuju najbolji kvalitet.

bottom of page